Dílo Autor Kategorie Technika Tag

Radoslav Krbílek

Vesnička

3.800 Kč

KategorieObrazy
TechnikaOlej
Rozměry51,5x36
Rámano
Poznámkarozměr včetně rámu

Radoslav Krbílek

Narozen 21.10.1926. Studoval Katedru výtvarného výchovy u profesorů Salzmana a Boudy na FF UK v Praze (1946-1948), teorii a dějiny výtvarného umění u doc. Formánka a prof. Štecha (1956-1966) a soukromě studoval u F. Růžičky a M. Macháně (1948-1958). Těžištěm jeho malířské a kreslířské tvorby je krajina. Námětově čerpal zejména v oblasti Přerovska, Holešovska a Hostýnských vrchů. V 50. a 60. letech spolupracoval s redakcemi regionálních novin a časopisů jako kreslíř a glosátor výtvarného dění. Kolektivně vystavoval s ostravskými výtvarníky.